Privacyverklaring | Ladyline, de nr. 1 in afvallen!

De Gegevensverwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is:
Ladyline Franchising Nederland B.V., Kopenhagenstraat 7, 6135 LL Sittard, servicedesk@ladyline.nl
De lokale vestigingen van Ladyline zijn te kwalificeren als Verwerker.
Het onderstaande privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Ladyline Franchising Nederland B.V, Kopenhagenstraat 7, 6135 LL Sittard en de individuele/lokale Ladyline vestigingen, hierna te noemen “Ladyline”.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Ladyline in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Ladyline gebruikt uw persoonsgegevens voor:
– de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
– relatiebeheer;
– product- en dienstontwikkeling;
– nieuwe producten en diensten;
– uitvoeren van marktstudies ( oa. Ladyline Quality Index);
– verwezenlijking van promotiecampagnes;
– zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Ladyline, haar relaties en haar medewerkers.

Gegevensbeveiliging

Ladyline maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Bezoekersgegevens website

Om gebruik te maken van de gratis diensten van de site, zoals deelnemen aan webseminars, downloaden, bloggen, abonnement op de nieuwsbrief etc. vult een bezoeker een formulier in. Hierdoor ontstaat een klantrelatie tussen de betreffende bezoeker en Ladyline. De hierbij verstrekte gegevens worden gebruikt voor:
• het verzorgen van abonnementen en het uitvoeren van overeenkomsten en diensten. In al deze uitgaven kunnen mededelingen c.q. advertenties staan van derden; • het verwerken van gegevens voor direct-marketing doeleinden gericht op het tot stand brengen en/of in stand houden van een directe relatie tussen Ladyline, haar partners of andere derden met (ex-) abonnees, zowel per e-mail, telefoon als anderszins;
• het verzenden van boodschappen ten behoeve van derden (niet zijnde Ladyline) via e-mail of anderszins. De verstrekte gegevens kunnen door een derde partij worden gebruikt om de verzending uit te voeren, maar blijven altijd en alleen eigendom van Ladyline.
•het analyseren ten behoeve van doeleinden van product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de algehele strategie;
•verwerking ten behoeve van doeleinden van marketing, waaronder begrepen geaggregeerd gebruik voor analyse met als doel profielen creëren om producten en diensten van Ladyline, haar partners of andere derden af te stemmen op interesses van klanten.
Een bezoeker loopt op onze site dus geen enkel risico op eventueel ongewenste betaalde abonnementen of diensten.

Cookies

Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Partners en andere partijen

Partners van Ladyline zijn partijen die content dan wel diensten leveren via of ten behoeve van Ladyline. Voor ons klantendatabase systeem maken wij gebruik van Innovixion (https://www.innovixion.nl/).
De website www.ladyline.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die buiten het domein van Ladyline liggen. Ladyline is buiten dit domein niet verantwoordelijk voor de omgang door die andere partijen met uw (persoons)gegevens. Hiervoor verwijst Ladyline u naar de privacyregelingen, indien aanwezig, van deze andere websites.

Wijzigen

Ladyline Franchising Nederland B.V. behoudt zicht het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen worden altijd bekend gemaakt op de www.ladyline.nl.

Inzage en uitschrijven

U mag Ladyline vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Ladyline verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Indien u geen actieve relatie met Ladyline meer wilt onderhouden, dan verwijderen wij op uw verzoek natuurlijk deze gegevens direct uit het cliëntvolgsysteem en Mailing-systemen. Elke door u verstrekte toestemmingsverklaring kan op elke moment door u worden ingetrokken.

Duur van opslag

De duur van de opslag van gegevens vindt plaats volgens geldende wet-en regelgeving.

Gegevensuitwisseling met derden

Uw gegevens worden ten behoeve van de “Doeleinden van gebruik” doorgegeven aan derden.

Recht om een klacht in te dienen

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.