Weet jij al op welke politieke partij jij 15 maart gaat stemmen? | Ladyline, de nr. 1 in afvallen!

Verschillen op het gebied van voeding

Gepubliceerd op: 03 maart 2017

Op 15 maart is het zover: dan vinden de landelijke Tweede Kamerverkiezingen plaats. Het kabinet was in 2016 behoorlijk actief op het gebied van voeding. Het lijkt erop dat de aandacht voor voeding onder een nieuw kabinet niet zal verzwakken. Wil jij weten wat de standpunten van de verschillende politieke partijen zijn over voeding en gezondheid? Verschillende kamerleden geven hieronder hun visie.

SP (Renske Leijten): Gezonde producten moeten goedkoper worden!

 1. De lachende gezichtjes op verpakkingen en tekenfilmfiguurtjes in zakken snoepgoed mogen verdwijnen.
 2. Het is de taak van de voedingsindustrie om producten gezonder te maken: minder zout, suiker en vet. Ze pleit voor wetgeving om gezonde productontwikkeling af te dwingen. Laat de ‘vervuiler’ maar betalen.
 3. Ze is blij dat het vinkje verdwijnt, want logo’s en apps helpen niet om consumenten een bewustere keuze te laten maken.
 4. De overheid moet met de industrie afspraken maken of bedrijven simpelweg gewoon opleggen om gezondere producten te maken. Ze maakt zich zorgen over de groeiende sociaaleconomische gezondheidsverschillen. ‘Lageropgeleide’ mensen gaan zeven jaar eerder dood. Ze hebben vaak een slechtere gezondheid door het eten van ongezonder voeding. De overheid moet deze sociaaleconomische verschillen van verschillende groepen in de samenleving verkleinen door maatregelen te nemen die voeding gezonder maken. Zo moet gezondere producten goedkoper worden.

Groenlinks (Corinne Ellemeet): Niet terugdeinzen voor wettelijke normen op het gebied van zout, suiker en vet!

 1. In de veelal ongezonde omgeving waarin we leven en verleiding op bijna iedere hoek van de straat op de loer ligt, is een actieve overheid nodig om die omgeving gezonder te maken.
 2. We moeten kijken naar effectievere vormen van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, waarbij die eerste zeker niet moet terugdeinzen voor wettelijke normen op het gebied van zout, suiker en vet.
 3. Wat zeker effectief is in het maken van gezondere keuzes, is het stoplichtsysteem: zo confronteer je consumenten direct met hun keuzes.
 4. Een rookvrije horeca en minder verkooppunten van ‘ongezonde’ producten kunnen helpen consumenten wat gezonder te maken.
 5. De huisarts moet meer ruimte krijgen om het gesprek aan te gaan over de gezondheid van hun patiënten. De huisarts moet niets gaan verbieden, maar patiënten juist motiveren om gezonder te gaan leven.

PVDA (Marith Volp): Het gezonder maken van de bevolking begint dicht bij huis!

 1. Het gezonder maken van de bevolking begint dicht bij huis. Ze pleit voor het opzetten van gezondheidsprogramma’s in wijken.
 2. Ze is geen voorstander van wetgeving om voedingsmiddelen gezonder te maken: het is niet alleen de stok die werkt, maar ook de wortel. Maak er iets positiefs van.
 3. Ook voor zorgverzekeraars ziet ze een rol weggelegd. Ze denkt aan preventieprogramma’s. Geef verzekerden korting op sportscholen.

Christenunie (Carla Dik-Faber): Het belang van de volksgezondheid is groter dan dat van de voedingsindustrie!

 1. Ze is helemaal niet voor wetgeving om voedingsmiddelen gezonder te maken, eerder voor zelfregulering. Maar de productsamenstelling moet beter, de verbeteringen die de voedingsindustrie aanbrengt zijn te minimaal en er is te weinig gevoel voor urgentie.
 2. Ze wil dat de wetenschappelijke commissie leidend wordt in het Akkoord Verbetering Productsamenstelling. Hun advies moet bindend zijn.
 3. Er moet een ministerie van Voedsel komen, de positie van boeren moet verbeteren, de waardering voor voedsel moet groter en de productsamenstelling moet significant beter.

D66 (Pia Dijkstra): Maak ongezonde ingrediënten gewoon duurder!

 1. Het gezonder maken van voedingsmiddelen of het maken van de gezonde keus moet op Europees niveau worden geregeld. Ze hoopt op een Europees stoplichtsysteem.
 2. In belastingen op voeding gelooft ze niet.
 3. Voorkomen is beter dan genezen. Ze heeft het dan over gezondheidsbescherming. Begin daarvoor met het geven van het vak gezondheidsleer op de basisschool. En niet ‘een keertje’ nee, structureel.
 4. Preventie moet een speerpunt zijn. Ze zal er alles aan doen om de samenwerking tussen verschillende partijen in de samenleving te bevorderen om te komen tot goede preventieprogramma’s. Het gaat er om dat je een gezonde levensstijl kan volhouden. Beter worden door meer activiteiten te ontplooien. Een betere motivatie is er niet.

VVD (Erik Ziengs): Voedingsindustrie moet zelfregulerend zijn!

 1. Hij maakt zich vooral zorgen om wat er op de verpakkingen staat. Vaak worden consumenten misleid waar ze bij staan. Het wordt tijd dat de branches met elkaar om de tafel gaan om de etiketten eens goed te regelen, om zo misleiding tegen te gaan.
 2. Consumenten moeten een geïnformeerde keuze kunnen maken en daarvoor is een app uitermate geschikt.
 3. Hij is voor zelfregulering door de voedingsindustrie en een stapsgewijze reductie van zout, suiker en vet uit voedingsmiddelen, zodat consumenten langzaam kunnen wennen aan de veranderde smaak en textuur.
 4. De VVD ziet niets in belastingen en wetgeving om voedingsmiddelen gezonder te maken. Consumenten kunnen heel goed hun eigen keuzes maken, mits het duidelijk is welke ingrediënten er in producten zitten en wat de voedingswaarde zijn.

Ladyline adviseert verantwoorde gezonde voeding in een bewuste leefstijl.

Tags: ,